SAS artçekim çubukları

Köprü ve yapısal mühendislik için.

SAS artçekim çubukları, köprü inşası, yapısal mühendislik ve yapıların iyileştirilmesinde modern artçekim  çözümlerinin ayrılmaz bir parçasıdır.

SAS çubuk artçekim sistemleri, SAS 950/1050 ve SAS 835/1035 sınıflarında artçekim dişli ve düz çubukların yanı sıra, sistemler için özel olarak geliştirilmiş test edilmiş ve onaylanmış ankraj elemanlarından oluşur.

SAS çubuk artçekim sistemleri enine artçekilmiş köprüler ve pilon başlıklarında başarıyla kurulmuştur. Salon ve stadyum yapımında, çelik yapıları ve halat sistemlerini bağlamak için ve yardımcı yapım araçları olarak köprü yapımında, gaga ile kalıp taşıyıcıyı birleştirmek için, dünya çapında kullanılırlar.

Büyüyen ekonomi ve nüfusun ihtiyaçlarını karşılayan işleyen bir altyapıyı geliştirmek ve sağlamak için mevcut yapıların önümüzdeki yıllarda yükseltilmesi gerekecek. SAS çubuk artçekim donatıları, mevcut köprüleri güçlendirmek için zaten başarılı bir şekilde uygulanmıştır, böylece çevre dostu, uzun ömürlü ve gelecek odaklı çözümlerdir.

Modern rüzgar santralleri, basit, hızlı ve düşük maliyetli inşaat sistemleri gerektirir. Tabana ve şafta monte edilen  SAS çubuk artçekim donatıları inşaatın ilerlemesini optimize eder, böylece yenilenebilir enerji kaynaklarına doğru ilerlemeyi teşvik eder. Avrupa Teknik Onayı ETA-05/0122, tasarımcılara projeye özel koşulları hesaba katan bir sistem öneriyor, örneğin; artçekim ankrajları, betona yük aktarımı ve korozyon koruması.

Müşterilerimiz, çubuk artçekim sistemlerimizi çeşitli projelerde kullandılar, örneğin; Abu Dhabi'deki (BAE) Capital Gate kulesi, Mont Saint Mi­chel (F) seti ve Johannesburg futbol stadyumu (Güney Afrika).

Cookie settings

We automatically set only technically necessary cookies the data of which we do not pass on and use exclusively for providing the functionality of this site.

We also use cookies which monitor your behaviour when visiting the web sites to get know the interests of our visitors better. We only collect pseudonym data; we do not identify your person.

Further information can be found in our privacy policy.